<acronym id="qs08s"><center id="qs08s"></center></acronym><acronym id="qs08s"><center id="qs08s"></center></acronym>
<acronym id="qs08s"><center id="qs08s"></center></acronym>
<acronym id="qs08s"><small id="qs08s"></small></acronym>
<rt id="qs08s"><small id="qs08s"></small></rt>
周小姐 李小姐 廖小姐
緊固件解決方案專家
電話
快速鉚釘

快速鉚釘突破了傳統抽芯鉚釘單個裝釘單個鉚接的概念,能夠配合專用工具進行連續、快速的鉚接,特別適合自動線上批量組裝工作。連續鉚釘能夠提供金屬板材、塑料件、復合材料與無源電器件之間的快速而可靠的連接。連續鉚釘需使用專用的連續鉚槍工具進行操作。

周小姐 李小姐 廖小姐
<acronym id="qs08s"><center id="qs08s"></center></acronym><acronym id="qs08s"><center id="qs08s"></center></acronym>
<acronym id="qs08s"><center id="qs08s"></center></acronym>
<acronym id="qs08s"><small id="qs08s"></small></acronym>
<rt id="qs08s"><small id="qs08s"></small></rt>